Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

7 April – Bez straha od ljudi

Posted by danck19 on 7 April 2013

“I videće svi narodi na zemlji da se ime Gospodnje priziva na tebe, i bojaće se tebe.” (5 Knjiga Mojsijeva 28:10)

Dakle, nema razloga da se bojimo ljudi. Pokazali bi samo nepoverenje, više nego veru. Bog nas može učiniti toliko sličnim Njemu, da ljudi budu primorani da priznaju Njegovo delo u nama, da mi sa pravom nosimo Njegovo Ime i da smo stvarno Njegovi. O, kad bi mogli dobiti tu blagodat koju Gospod čeka da nam pokloni!

Budite sigurni da se bezbožnici boje istinskih svetih ljudi. Oni ih mrze ali u isto vreme se i boje njih. Aman je drhtao pred Mardohejem, čak i dok je tražio smrt dobrog čoveka. (Knjiga o Jestiri 6). Zapravo njihova mržnja proizilazi iz straha kojeg imaju, ali su previše ponosni da priznaju. Sledimo put istine i pravde, bez najmanjeg potresa. Strah nije za nas, već za one koji čine zlo i koji se bore protiv Gospoda nad vojskama. Ako zaista prizivamo Ime večnog Boga, mi smo na sigurnom. Davno rimljani su trebali samo da izgovore: “ja sam rimljanin” i imali su pravo da budu zaštićeni od vojske celog imperijuma; tako da svako ko je dete Božije, ima Božiju svemoćnost kao zaštitu, i On bi radije ostavio nebo bez anđela, nego da ostavi jednog od Njegovih svetih bez Njegove zaštite. Budite hrabriji od lavova u ime istine, jer je Bog sa vama.

Advertisements

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

6 April – Jedan Car, jedan Gospod

Posted by danck19 on 6 April 2013

“I Gospod će biti car nad svom zemljom, u onaj dan biće Gospod jedan i ime Njegovo jedno.”
(Zaharija 14:9)

Blagoslovljena budućnost! Ovde se ne radi o snovima jednog entuzijasta, nego o Reči koja se ne menja. Gospod će biti poznat svim narodima i Njegova slavna sila će biti priznata od svakog kolena na zemlji, ali koliko smo mi danas daleko od toga! Gde se neko klanja pred velikim Carem? Koliko revolta, protivljenja Njemu! I koliko ima bogova i careva danas na zemlji! Čak i među hrišćanima, koliko različitih mišljenja o Gospodu Isusu i Jevanđelju! Ali jednoga dana će biti samo jedan Car, jedan Gospod i jedno ime za živoga Boga. O Gospode, požuri taj dan! Mi svakodnevno vapimo: “neka dođe Carstvo Tvoje!”

Nemojmo diskutovati o pitanju kada će se to dogoditi kako ne bi izgubili sigurnost da će se to zaista dogoditi. Koliko je sigurno da je Duh Sveti govorio preko proroka, isto tako je sigurno da će cela zemlja biti puna Njegove slave. Gospod Isus nije uzalud umro; niti Duh Božij radi uzalud. Očevi večni planovi neće biti ugroženi. Ovde, gde je sotona pobeđivao, Gospod Isus ce biti krunisan slavom i Gospod Bog Svevišnji će vladati. Pođimo sad našim svakodnevnim poslovima i borbama ojačani u veri.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

5 April – Nikada zaboravljeni

Posted by danck19 on 5 April 2013

“Jer si moj sluga; ja sam te sazdao, sluga si moj, Izrailju, neću te zaboraviti. (Isaija 44:21)

Naš Gospod ne može zaboraviti Njegove sluge na takav način da prestane da ih voli. On ih nije izabrao samo na određeno vreme, nego zauvek. On je znao kakvi će oni biti kada ih je pozvao u Božiju porodicu. On briše njihove grehe kao što oblak nestaje sa neba, i naravno, On ih neće isterati napolje zbog njihovih greha koje je već izbrisao. Bilo bi velika hula samo pomisliti tako nešto.

Takodje ih ne može zaboraviti do te mere da prestane da misli o njima. Ako bi nas On zaboravio samo na trenutak, to bi bilo za našu propast. Zato nam kaže: „neću te zaboraviti.“ Ljudi nas zaborave; čak oni kojima smo učinili puno dobra mogu se okrenuti protiv nas. Mi ne možemo zauzeti trajno mesto u promenljivim ljudskim srcima; ali Bog ne zaboravlja Njegove prave sluge. On se sam vezuje za nas, ne zbog onog što smo mi uradili za Njega, nego zbog onog što je On uradio za nas. Mi smo toliko dugo voljeni i otkupljeni smo velikom cenom, da bi sada bili zaboravljeni. Isus u nama vidi plod patnje Njegove duše, i On to nikada ne može zaboraviti. Otac vidi u nama nevestu Njegovog Sina i Duh vidi u nama Njegov delotvorni rad. Gospod stalno misli na nas. I danas ćemo biti pod Njegovom zaštitom. O, neka mi nikad ne zaboravimo Njega!

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

4 April – Gospodnji stršljeni (zolje)

Posted by danck19 on 4 April 2013

“Poslaću i stršljene pred tobom, da teraju Jeveje, Hananeje i Heteje ispred tebe.” (2 Knjiga Mojsijeva 23:28)

Nemamo potrebe istraživati koje je značenje ovih stršljena; dovoljno je da znamo da je to bila Gospodnja vojska koja je bila poslata da ujede neprijatelje Njegovog naroda, olakšavajući im osvajanje te države. Naš Bog bira načine na koje će se boriti za Svoj narod, uznemiravajući neprijatelje pre početka bitke. On često koristi načine, koje oni koje On štiti nisu ni zamislili. Postoji puno misterioznih uticaja koji uznemiravaju Izrajilske neprijatelje. U Otkrivenju 12:16 čitamo: “I pomože zemlja ženi”.

Nemojmo se nikada plašiti! Čak nebeske zvezde se mogu boriti protiv neprijatelja naših duša. Često kada krenemo u borbu dešava se da ne nađemo neprijatelje jer: “Bog će se boriti za vas, a vi ćete ostati mirni.” Tako je napisano. Božiji strsljeni mogu učiniti više nego naše oružje. Nikada ne bi mogli zamisliti da će se pobeda izvojevati takvim sredstvima koje će Bog koristiti. Sledimo dakle Božiju zapovest, da idemo u boj u osvajanje naroda za Gospoda Isusa i videćemo da je Gospod išao pred nama i pripremio put, tako da onaj koji sledi Njegove puteve će na kraju sa radošću priznati da ”Njegova desnica i sveta ruka Njegova im je donela pobedu”.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

3 April – Osetljiv na upozorenje

Posted by danck19 on 3 April 2013

“Što je umeknulo srce tvoje, i ponizio si se pred Gospodom kad si čuo šta sam govorio za to mesto i za stanovnike njegove da će biti pustoš i prokletinja, i što si razdro haljine svoje i plakao preda mnom, zato i ja usliših tebe, veli Gospod.” (2 Carevima  22:19)

Mnogi preziru upozorenje i propadaju; ali blago onome koji drhti od Reči Božije. Tako je uradio Josija i bio je pošteđen Božijeg suda protiv Jude, zbog njihovih velikih greha. Ako je i tvoje srce omekšalo i ponizio si se, bićeš i ti pošteđen i zaštićen u zli dan. Gospod će napraviti znak, On stavlja pečat na čelima onih koji uzdišu i plaču zbog greha ovoga vremena. Anđeo Gospodnji je dobio zapovest da vrati mač u korice dok se zapečate Njegovi izabrani kako bi bili pod zaštitom (Otkrivenje 7: 1-3). Oni su najbolje poznati zbog njihovog pobožnog straha i drhtanja pred Rečju Gospodnjom. Da li su vremena pretnje? Da li primećujemo neverstvo koje napreduje brzim koracima, i da li se bojimo kazne koja može doći na narod koji sve više i više tone u greh? Možda ste u pravu, ali odmarajte se u ovom obećanju: “oni će biti pogrebeni u miru i neće očima svojim videti zlo koje ću pustiti na to mesto”. Ali vi se nalazite u boljem isčekivanju, utešnijem, da će Gospod Isus doći, i dani tuge će tada prestati.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

2 April – Pravo zanimanje srca

Posted by danck19 on 2 April 2013

“U ovom se poučavaj, u ovom stoj, da se napredak tvoj pokaže u svemu.” (1Timotijeva 4:15)

Ovde praktično imamo obećanje da ako pažljivo iskoristimo naše darove za Božiji posao, imaćemo napredak koji će svi primetiti. Nećemo imati puno koristi od Reči Božije ako je samo na brzinu čitamo, nego samo ako duboko razmišljamo o onome što smo pročitali. Nećemo napredovati ako imamo veliki broj dobrih dela koje smo nemarno uradili, nego ako dobro razmišljamo o onome što pokušavamo da uradimo. U svakome radu se nalazi i nagrada; ako nije urađeno u žurbi i nemarno, nego celim srcem.

Ako sami sebe podelimo između Boga i mamone, između Gospoda Isusa i nas samih, nećemo imati napretka. Trebamo se potpuno predati svetom radu, u suprotnom ćemo postati loši trgovci u nebeskom poslu i na našem popisu profit neće biti prikazan. Da li sam sluga Spasitelja? Neka budem u potpunosti, bez da trošim svoju energiju na sporedne stvari. Šta ja imam sa politikom ili sujetnim zabavama? Da li sam hrišćanin? Neka služba Isusu bude moja okupacija, moj životni posao, moja jedina čežnja. Predajmo se potpuno u radu za slavu Gospoda Isusa, inače nećemo imati napretka niti profita, a ni Crkva ni svet neće osetiti silan uticaj koji Bog želi.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

1 April – Sveti put

Posted by danck19 on 1 April 2013

“I onde će biti nasap i put, koji će se zvati sveti put; neće ići po njemu nečisti, nego će biti za njih; ko uzide njim, ni lud neće zaći.” (Isaija 35:8)

Put svetosti je toliko prav i jasan, da ni najprostiji umovi ne mogu zalutati, ako ga konstantno slede. Mudri ljudi ovoga sveta često zalutaju, oni čak čine veoma velike greške i završe bez uspeha u postizanju njihovog cilja. Oprez ovog sveta ne vidi daleko, i na tamna mesta vodi one koji ga izaberu za svoj put. Iskrene duše ne poznaju ništa bolje, nego da čine ono što im Bog pokazuje i to ih stalno održava na Carskom putu i pod Carskom zaštitom.

Čitaoče, nemoj nikada ni za jedan momenat pokušavati da izađeš iz određene situacije kroz prevaru ili sumnjivo delo, nego drži pravo sveti put istine i iskrenosti, i na taj način ćeš se nalaziti uvek na najboljem putu. Neka tvoj život bude bez okretanja ili skretanja. Budi pravedan i bez straha. Sledi Gospoda Isusa, ne razmišljajući o posledicama. Ako neko koristi laž da bi izbegao neku nevolju, postoji mogućnost da upadne u veću nevolju. Božiji put je najbolji od svih. Hodite njime, čak i ako ljudi misle o vama da ste ludi; na taj način ste zaista mudri.

Gospode, molim Te, vodi Tvoje sluge na siguran put, i sačuvaj ih od neprijatelja.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

31. Mart – Voda na suvu zemlju

Posted by danck19 on 31 March 2013

“Jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suvu zemlju” (Isaija 44:3)

Da li danas osećate žeđ za živim Bogom i tužni ste što se ne možete radovati u Njemu? Izgubili ste radost koju daje vera, i vaša molitva je: “vrati mi opet radost spasenja Tvog”? Osećate se prazni i slični suvoj zemlji bez ikakvog roda koji Bog očekuje od vas, i često vas obuhvata misao da niste na nikakvu korist Crkvi i svetu? Ako je tako, evo upravo obećanje koje vam je potrebno: “izliću vodu na suvu zemlju”. Dobićete blagodat koju želite, koja će odgovoriti svim vašim potrebama i više od toga. Voda gasi žeđ i osvežava telo. Bićete osveženi i vraćeni u jedno dobro stanje. Voda vraća u život uvenulu biljku; isto tako će i naš život biti obnovljen kroz blagodat. Voda omogućava da se pupoljci otvaraju i da voće raste; i vi ćete doneti rod za Božije Carstvo. Možete dobiti sva bogatstva i sve utehe blagodati , u njihovoj punini i radovati se tome. Bićete napojeni iz njih; i kao što su pašnjaci preplavljeni vodama iz reke, i suva zemlja natopljena vodama iz izvora, isto tako će i vaša duša biti preplavljena blagodaću Gospodnjom.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

30. Mart – Molitva, zahvalnost, hvala

Posted by danck19 on 30 March 2013

“ Gospod je blizu. Ne brinite se nizašta nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. I mir Božji, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.” (Filipeni 4.6-7)

Ne briga, nego molitve. Ne strah, nego zajedništvo puno radosti sa Bogom. Donesite vaše potrebe pred Boga vašeg života, Čuvaru vaših duša. Donesite ih sa duplom merom molitve i hvale bez imalo sumnje, nego imajte duh zahvalnosti u tim molitvama. Budimo sigurni da su naše molitve ispunjene od Boga i proslavljajmo Ga zbog toga. On nam daje tu blagodat; da mu donesemo našu hvalu. Ne dopustite da neka potreba ne bude iznesena pred Njim i da vas ta potreba muči iznutra; donesite sve pred Njega. Trčite, ne ka ljudima, nego samo Bogu, Ocu Gospoda Isusa koji vas voli u Njemu.

Na ovaj način ćete naći sam Božiji mir. Nećeš biti u stanju da razumeš mir koji te je obuzeo kao u nekom beskrajnom zagrljaju. Srce i um, kroz Isusa Hrista, će potonuti u okean mira. I ako dođe smrt, siromaštvo ili progonstvo, bićeš u Gospodu Isusu pod zaštitom od bilo kakvog vetra ili oblaka koji ti preti.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

29. Mart – Vera bez obeshrabrenja

Posted by danck19 on 29 March 2013

“Jer sam ja s tobom, i niko se neće usuditi da ti šta učini.” (Dela Apostolska 18:10)

Dok je Bog imao posla za Pavla u Korintu, bes naroda je bio uzdržan. Jevreji su se međusobno svađali i preklinjali; ali nisu mogli zaustaviti propovedanje Evanđelja, niti da zaustave njegov razgovor sa onima koji su ga slušali. Bog ima silu čak i nad najnasilnijim umovima i izvlači Sebi hvalu iz besa ljudi, kada bes bukne; ali pokazuje Svoju dobrotu tako što smiri njihov bes.

Dakle nemojte se plašiti ljudi, kada znate da vršite svoju dužnost. Idite napred kao što bi naš Gospod Isus uradio, i videćete one koji vam se protive, kao baklje koje se gase ili kao slomljena trska. Koliko ljudi su, zbog toga što su dozvolili da budu uplašeni, morali da se povuku; ali vera u Boga koja ne može biti oborena, pobeđuje strah. Nijedan čovek nam ne može nauditi bez Božijeg dopuštenja. Onaj koji samo jednom rečju izgoni sotonu, to isto može učiniti i njegovim demonima. Oni se više plaše vas nego vi njih. Napred dakle, i naći ćete prijatelje tamo gde ste mislili da su neprijatelji.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »