Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

Archive for the ‘Božija obećanja – C. H. Spurgeon’ Category

14 April – Moj izbor je Njegov izbor

Posted by danck19 on 14 April 2013

Izbra nam dostojanje naše” (Psalam 47:4)

Naši neprijatelji bi nam dodelili jedan jako loš deo, ali mi nismo ostavljeni u njihovim rukama. Naš Gospod nam daje veliko nasledstvo koje nam osigurava mesto, kroz Njegovu beskrajnu mudrost. Misao koja je bolja od naših misli nam određuje sudbinu. Bog je Davatelj svega i mi smo sretni što je to On; naš izbor je da prepustimo da On izabere za nas.

Svesni sopstvene ludosti, mi ne želimo da upravljamo našom sudbinom. Osećamo se sigurnijim kad Gospodu prepustimo upravljanje naše lađe, nego da mi sopstvenom procenom upravljamo. Mi rado predajemo sadašnji bol i neizvesnu budućnost našem Ocu, našem Spasitelju i našem Utešitelju.

O, dušo moja, donesi danas svoje želje Gospodu pred noge. I ako si bio tvrdoglav i pun svoje volje, želeći da budeš i radiš sve po tvojim mislima, odbaci sada tvoju besmislenu sebičnost i prepusti uzde u ruke Gospoda. Kaži „On treba da izabere“. Ako drugi osporavaju suverenitet Gospoda i cene slobodnu volju coveka, ti im odgovori: „On će izabrati za mene“. Moj najbolji izbor je da prepustim Njemu izbor. Ja biram to što je On još pre izabrao za mene.

Advertisements

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

13 April – Preobraženo telo, kao Njegovo

Posted by danck19 on 13 April 2013

Koji će preobraziti naše poniženo telo da bude jednako telu slave Njegove, po sili da može sve sebi pokoriti.(Filipljanima 3:21)

Često kada nas bol izmuči do te mere da ne možemo da razmišljamo ili da se molimo, osećamo stanje nemoći u našem telu, a kada smo iskušani kroz naše telo, shvatimo koliko je dostojna prezira ova „telesna želja“. Naše telo koje nas ponižava u stvari nam čini uslugu. Oh, kad bi se mi istinski ponizili, znajući da je naše telo slično životinjama i čak nas vezuje za ovu zemlju.

Ali, naš Spasitelj, Gospod Isus Hristos će to stanje promeniti. On će nas učiniti jednakim telu slave Njegove, sve nas koji verujemo u Njega. Naša duša se preobražava kroz veru; tako će se i naše telo obnoviti i biće prikladno našem, kroz Duha Svetog, preobraženom duhu. Kada će ta promena nastati, ne znamo, ali sama nada nas može održati i ojačati u dane iskušenja i bola u telu. Još malo vremena i bićemo isti kao Gospod Isus; tada neće biti nikakvog stradanja: bol, natečeni udovi, mračni pogledi, slaba srca. Starci neće više biti samo kao nemoćna grupa, niti bolesnici kao gomila koja je u agoniji. „Koji će preobraziti naše poniženo telo da bude jednako telu slave Njegove“! Slavno vaskrsenje u kojemu će se i nase telo odmoriti.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

12 April – On se više ne seća

Posted by danck19 on 12 April 2013

Jer ću im oprostiti bezakonja njihova, i grehe njihove neću više pominjati.” (Jeremija 31:34)

Kad upoznamo Gospoda, primamo oproštenje greha. U Njemu nalazimo Boga punog blagodati, koji briše sva naša bezakonja. Kako je to divno otkriće i kako divno glasi ovo obećanje: “i grehe njihove neću više pominjati.“ Da li Bog može zaboraviti? On kaže da ih više neće pominjati i kad On to kaže, to je tako. On nas gleda kao da nismo nikad ni grešili. Veliko Otkupljenje toliko delotvorno ukljanja greh da on više ne postoji u Božijem umu. Vernik je sada prihvaćen u Gospodu Isusu Hristu, kao što je bio Adam pre nego što je sagrešio; čak i više od toga, mi sada oblačimo Božansku pravednost, dok je Adam imao ljudsku pravednost.

Naš veliki Bog se više neće sećati naših greha da bi nas kaznio, i neće nas manje voleti zbog njih. Kao što je jedan dug prestaje da bude dug jednom kad je isplaćen, isto tako i Bog gleda na naše grehe kao da su u potpunosti pomireni. I ako smo sa pravom žalosni i plačemo zbog naših greha, jer smo veliki deo našeg zivota proveli u grehu, ipak se trebamo radovati jer ti gresi neće biti pominjani. To nas čini da mrzimo greh. Oproštenje kroz blagodat nas čini da više pazimo kako ne bismo ožalostili našeg Boga kroz neposlušnost.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

11 April – Prisno zajedništvo

Posted by danck19 on 11 April 2013

“I neće više učiti prijatelj prijatelja ni brat brata govoreći: Poznajte Gospoda; jer će me znati svi od malog do velikog” (Jeremia 31:34)

Možda ne znamo puno stvari, ali znamo Gospoda. Danas ovo obećanje je postalo tvoje iskustvo i to nije mala stvar. Najmanji vernik poznaje Boga kroz Gospoda Isusa. Možda ne potpuno koliko bi želeo da Ga poznaje, ali u svakom slučaju poznaje ga. Mi ne samo da znamo doktrine o Njemu, nego i poznajemo Njega. On je nas Otac i Prijatelj i mi smo u ličnom zajedništvu sa Njim. Možemo reći: “Gospod moj i Bog moj!” Imajući tako prisno zajedništvo sa Njim proveli smo puno vremena u svetom zajedništvu sa Njim. Mi nismo više stranci nešem Bogu; i tajna Gospodnja je sa nama.

Ovo je više nego što bi mogla priroda da nas nauči. Krv i telo nam nisu otkrili Boga. Isus Hrist je otkrio Oca našim srcima. Ako nam se, dakle, Gospod sam otkrio, zar nije to izvor svakog znanja? Poznavati Boga je život večni. Čim smo ušli u zajedništvo sa Bogom imamo dokaz da smo nanovorođeni. O, dušo moja, raduj se u ovom saznanju i proslavljaj svoga Boga celog ovog dana!

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

10 April – Pogledaj i ziveces

Posted by danck19 on 10 April 2013

“I Gospod reče Mojsiju: Načini zmiju vatrenu, i metni je na motku, i koga ujede zmija, neka pogleda u nju, pa će ozdraviti.” (4 Knjiga Mojsijeva 21.8)

Ovo je slava slika Jevanđelja. Gospod Isus ubrojan sa grešnicima visi pred nama na krstu. Jedan pogled ka Njemu će nas izlečiti u momentu od ujeda greha: “Svako ko pogleda na Njega će živeti”. Neka čitaoc kome je žao zbog njegovih greha obrati pažnju na ove reči: “Svako ko pogleda na Njega će živeti” i videće da su istina. Ja sam doživeo ovo iskustvo: pogledao sam na Gospoda Isusa razapetoga i u tom momrntu sam bio isceljen, znam da jesam. Čitaoče, i ti ako verom gledaš na Njega, živećeš. Možda si i ti shvatio da si zaražen sa tim otrovom greha, i ne vidiš nikakvu nadu; ali znaj da nema druge nade osim ove. Ovaj “protivotrov” je siguran: “neka pogleda u Njega, pa će ozdraviti.”
Zmija nije bila podignuta u pustinji kao atrakcija za posmatranje zdravim ljudima; nego je bila posebno namenjena onima koji su bili ujedeni. Gospod Isus je umro kao stvarni Spasitelj stvarnim grešnicima. Ako te je ujed otrovne zmije učinio pijanicom, lopovom, poročnim čovekom, lažlivcem, samo jedan pogled na velikog Spasitelja, izlečiće te od tih bolesti i učiniće da živiš u svetosti i zajedništvu sa Bogom. Samo pogledaj i živećeš.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

9 April – Vrhovno mesto Biblije

Posted by danck19 on 9 April 2013

“Velik mir imaju oni koji ljube zakon Tvoj, i u njih nema spoticanja.” (Psalam 119:165)

Da, istinska ljubav prema Svetoj Knjizi nam donosi veliki mir od velikog Boga i biće nam velika zaštita. Njegova reč neka nam stalno bude društvo, i ona će doneti u naša srca duboki mir koji ne bi mogli dobiti sa druge strane. Duh Sveti deluje kroz tu reč kao Utešitelj čiji dobar uticaj dolazi kako bi izgonio sve oluje iz naših duša.

Ništa ne može biti kamen spoticanja onome u kome Reč Božija bogato živi. On svakodnevno uzima krst, i to postaje za njega zadovoljstvo. On je spreman za oganj kušnje, i nije iznenađen ako ga ta vatra slama. Njega ne spotiče prosperitet kao što mnoge druge spotiče, niti je skrhan nepovoljnim okolnostima kao što drugi jesu; jer on živi iznad promenljivih okolnosti spoljašnjeg života. Ako Bog postavi pred njega neki veliki test vere, za koji bi drugi rekli: “ovo je previše, ko može izdržati?”, vernik ga prihvati bez gunđanja, jer su poteškosće koje dolaze u njegov um nadvladane strahopoštovanjem koje ima prema zakonu Gospodnjem, koji je za njega vrhovni autoritet pred kojim se on rado klanja. Gospode, usadi u nas danas ovakvu ljubav, takav mir i pokoj.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

8 April – Očuvani do završetka rada

Posted by danck19 on 8 April 2013

“A onu noć stade Gospod pred njega i reče: Ne boj se, Pavle, jer kao što si svedočio za mene u Jerusalimu, tako ti valja i u Rimu svedočiti.” (Dela Apostolska 23:11)

Jesi li svedok za Gospoda i trenutno se nalaziš u opasnosti? U tom slučaju, seti se da nećeš umreti dok ne završiš svoj rad. Ako Bog trazi da Mu budes još svedok, živećeš da bi svedočio. Ko je taj koji bi mogao uništiti posudu koji Bog želi još koristiti?

I ako nema više posla za tebe da radiš za svog Gospodara, što bi se bojao zbog toga što te zove k Sebi, stavljajući te na taj način van domašaja neprijatelja? Tvoja glavna briga treba da bude da služiš kao svedok Gospoda Isusa, i niko i ništa te ne može zaustaviti dok taj posao nije završen, zato budi smiren. Ako si izrugan, nepravdano optužen, ako su te prijatelji ostavili, ili izdali oni u koje si imao najviše poverenja, ili šta god drugo došlo na tebe, Božiji plan sa tobom neće biti ugrožen. Gospod će ti se objaviti u noći tvoje tuge i reći će: “Trebaš mi biti svedok”. Budi hrabar i ispunjen radošću u Gospodu.

Ako ovo obećanje nije za sad, možda će biti za vreme koje će uskoro doći, prisvoji ga! Seti se da se moliš za misionare i one koje su progonjeni, kako bi ih Bog sačuvao dok ne završe njihov posao na zemlji.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

7 April – Bez straha od ljudi

Posted by danck19 on 7 April 2013

“I videće svi narodi na zemlji da se ime Gospodnje priziva na tebe, i bojaće se tebe.” (5 Knjiga Mojsijeva 28:10)

Dakle, nema razloga da se bojimo ljudi. Pokazali bi samo nepoverenje, više nego veru. Bog nas može učiniti toliko sličnim Njemu, da ljudi budu primorani da priznaju Njegovo delo u nama, da mi sa pravom nosimo Njegovo Ime i da smo stvarno Njegovi. O, kad bi mogli dobiti tu blagodat koju Gospod čeka da nam pokloni!

Budite sigurni da se bezbožnici boje istinskih svetih ljudi. Oni ih mrze ali u isto vreme se i boje njih. Aman je drhtao pred Mardohejem, čak i dok je tražio smrt dobrog čoveka. (Knjiga o Jestiri 6). Zapravo njihova mržnja proizilazi iz straha kojeg imaju, ali su previše ponosni da priznaju. Sledimo put istine i pravde, bez najmanjeg potresa. Strah nije za nas, već za one koji čine zlo i koji se bore protiv Gospoda nad vojskama. Ako zaista prizivamo Ime večnog Boga, mi smo na sigurnom. Davno rimljani su trebali samo da izgovore: “ja sam rimljanin” i imali su pravo da budu zaštićeni od vojske celog imperijuma; tako da svako ko je dete Božije, ima Božiju svemoćnost kao zaštitu, i On bi radije ostavio nebo bez anđela, nego da ostavi jednog od Njegovih svetih bez Njegove zaštite. Budite hrabriji od lavova u ime istine, jer je Bog sa vama.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

6 April – Jedan Car, jedan Gospod

Posted by danck19 on 6 April 2013

“I Gospod će biti car nad svom zemljom, u onaj dan biće Gospod jedan i ime Njegovo jedno.”
(Zaharija 14:9)

Blagoslovljena budućnost! Ovde se ne radi o snovima jednog entuzijasta, nego o Reči koja se ne menja. Gospod će biti poznat svim narodima i Njegova slavna sila će biti priznata od svakog kolena na zemlji, ali koliko smo mi danas daleko od toga! Gde se neko klanja pred velikim Carem? Koliko revolta, protivljenja Njemu! I koliko ima bogova i careva danas na zemlji! Čak i među hrišćanima, koliko različitih mišljenja o Gospodu Isusu i Jevanđelju! Ali jednoga dana će biti samo jedan Car, jedan Gospod i jedno ime za živoga Boga. O Gospode, požuri taj dan! Mi svakodnevno vapimo: “neka dođe Carstvo Tvoje!”

Nemojmo diskutovati o pitanju kada će se to dogoditi kako ne bi izgubili sigurnost da će se to zaista dogoditi. Koliko je sigurno da je Duh Sveti govorio preko proroka, isto tako je sigurno da će cela zemlja biti puna Njegove slave. Gospod Isus nije uzalud umro; niti Duh Božij radi uzalud. Očevi večni planovi neće biti ugroženi. Ovde, gde je sotona pobeđivao, Gospod Isus ce biti krunisan slavom i Gospod Bog Svevišnji će vladati. Pođimo sad našim svakodnevnim poslovima i borbama ojačani u veri.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

5 April – Nikada zaboravljeni

Posted by danck19 on 5 April 2013

“Jer si moj sluga; ja sam te sazdao, sluga si moj, Izrailju, neću te zaboraviti. (Isaija 44:21)

Naš Gospod ne može zaboraviti Njegove sluge na takav način da prestane da ih voli. On ih nije izabrao samo na određeno vreme, nego zauvek. On je znao kakvi će oni biti kada ih je pozvao u Božiju porodicu. On briše njihove grehe kao što oblak nestaje sa neba, i naravno, On ih neće isterati napolje zbog njihovih greha koje je već izbrisao. Bilo bi velika hula samo pomisliti tako nešto.

Takodje ih ne može zaboraviti do te mere da prestane da misli o njima. Ako bi nas On zaboravio samo na trenutak, to bi bilo za našu propast. Zato nam kaže: „neću te zaboraviti.“ Ljudi nas zaborave; čak oni kojima smo učinili puno dobra mogu se okrenuti protiv nas. Mi ne možemo zauzeti trajno mesto u promenljivim ljudskim srcima; ali Bog ne zaboravlja Njegove prave sluge. On se sam vezuje za nas, ne zbog onog što smo mi uradili za Njega, nego zbog onog što je On uradio za nas. Mi smo toliko dugo voljeni i otkupljeni smo velikom cenom, da bi sada bili zaboravljeni. Isus u nama vidi plod patnje Njegove duše, i On to nikada ne može zaboraviti. Otac vidi u nama nevestu Njegovog Sina i Duh vidi u nama Njegov delotvorni rad. Gospod stalno misli na nas. I danas ćemo biti pod Njegovom zaštitom. O, neka mi nikad ne zaboravimo Njega!

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »