Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

28. Mart – Biti vođa

Posted by danck19 on 28 March 2013

“ I učiniće te Gospod Bog tvoj da si glava a ne rep.” (V Mojsijeva 28:13)

Ako slušamo Gospoda, On će dokazati našim neprijateljima da je Njegov blagoslov nad nama. Iako je ovo obećanje koje je dato pod zakonom, ono je dobro i za Božiju decu, jer je Gospod Isus uzeo prokletstvo, zamenivši ga Njegovim blagoslovom.

Svetima je dato da usmere hodanje ostalih ljudi svetim uticajem; njihovo mesto neće biti nazad (kod repa); kako bi bili  bacani te na jednu te na drugu stranu. Oni se ne trebaju prepustiti vođstvu duha ovoga sveta, nego da na takav način utiču na ljude da ljudi proslavljaju Gospoda Isusa. Ako je Gospod sa nama, ne trebamo se stideti Evanđelja nego gledajmo da ga uzdignemo na prestol društva. Zar nije Gospod Isus učinio da svi iz Njegovog naroda budu sveštenici? Oni trebaju biti učitelji a ne da se uče filozofijom nevernih. Zar nismo mi, u Hristu, carevi? Onda kako možemo biti sluge grešnim naravima i robovi ljudskih mišljenja?

A sada, da vas pitam: da li ste se nekada bavili oko vaše pozicije u Gospodu Isusu? Previše ima onih koji ćute zbog straha ili kukavičluka. Da li ćemo dopustiti da Njegovo ime bude zaboravljeno? Da li će naša vera biti izostavljena? Ne, naprotiv, treba da bude napred kako bi bila pokretačka snaga za nas i druge oko nas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: