Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

27. Mart – Približavanje Bogu

Posted by danck19 on 27 March 2013

“ Približite se k Bogu, i On će se približiti k vama.” (Jakovljeva 4:8)

Koliko se mi više približavamo Bogu toliko se više On nama rado otkriva. Kada se izgubljeni sin vraćao svome ocu, on mu trčao u susret. Kada se golub vratio u kovčeg, Noje je ispružio ruku da bi ga uzeo k sebi. Kada supruga dolazi da nađe utehu kod svog muža i savet koji joj je potreban, on ide ka njoj pun ljubavi. Dođi i ti i približi se Bogu koji te prihvata u Svojoj blagodati, jer ti sam On dolazi u susret.

Da li ste obratili pažnju na stih iz Isaije 58:9 „Tada ćeš prizivati, i Gospod će te čuti; vikaćeš, i reći će: Evo Me.“ Čini se da Bog ovde želi da bude na raspolaganju Njegovim izabranicima, odgovarajući „Evo Me“, kao da hoće da kaže: „Šta imaš da mi kažeš? Šta mogu učiniti za tebe? Evo Me spreman Sam da te blagoslovim“. Zašto da se dvoumimo u približavanju Njemu? Bog je spreman da nam oprosti i da nas blagoslovi, da nas uteši, da nam pomogne, da nas ojača, da nas izbavi. Naša najveća briga neka bude da se približimo Bogu. Čineći tako, mi smo sve uradili. Ako se približimo ljudima, videćemo ih možda umorne od nas dosadnih, i ostaviće nas; ali ako mi tražimo samo Boga, On nikad neće promeniti Njegov stav prema nama. On će nam prići sve bliže i bliže, u potpunom zajedništvu koje je puno sreće i radosti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: