Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

21. Mart – Sačuvani od spoticanja

Posted by danck19 on 21 March 2013

“Tada ćeš ići bez brige putem svojim, i noga tvoja neće se spotaći.” (Priče Solomunove 3:23)

To znači, ako ti slediš tvoj put sa mudrošću i svetošću, bićeš sačuvan na njemu. Onaj koji hodi na carskom putu je pod Carskom zaštitom. Za svakog čoveka ima put, koji je ličan u životu svakog čoveka; a onaj koji ide verno u strahu Gospodnjem, biće sačuvan od zla. Možda nećemo putovati u luksuzu, ali bićemo pod zaštitom. Možda nećemo biti u stanju da trčimo kao mladi; ali moći ćemo da hodamo kao dobri ljudi.

Najveća opasnost je u nama samima; ah, naša noga se lako može saplesti. Tražimo veću silu da pobedimo tu tendenciju da se sapletemo. Neki se sapliću i padnu jer ne vide kamenje na njihovim putevima. Božija blagodat nas osposobljava da prepoznamo greh i da ga zaobiđemo. Tražimo dakle ispunjenje ovog obećanja. Najveća opasnost za nas je naša nepažnja, i da bi izbegli ovu opasnost, Gospod je rekao: “Stražite i molite se”.

Ah, Gospod neka nam da blagodat da svakim danom hodamo bez spoticanja. Nije dovoljno da budemo sačuvani od pada. Naša molitva treba da bude da budemo sačuvani od spoticanja kako bi mogli da obožavamo „Onog koji nas može sačuvati od svakog pada“.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: