Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

17. Mart – Uklonjeni strah

Posted by danck19 on 17 March 2013

“Ne boj ih se, jer sam ja s tobom da te izbavljam, govori Gospod.” (Jeremija 1:8)

Čega da se bojimo ako je Bog sa nama? Strah je opasan za naš napredak na putu, jer nas čini da oklevamo. Bojimo se ponosa i bežimo od neiskrenosti, usudivši se kao Danilo pred carem. Naš veliki Kapetan će imati hrabre vojnike.

Bog je sa onima koji su sa Njim; to je veliko ohrabrenje za njih! On nas nikad neće ostaviti u vreme bitke. Možda nam prete? Zašto da se bojimo smrtnih ljudi? Možda ste u opasnosti da izgubite posao? Bog kojem vi služite će se pobrinuti za hleb i vodu Negovih sluga; imajte samo poverenja u Njega! Da li vam se rugaju? Trpite iz ljubavi prema Gospodu Isusu, i radujte se što ste se udostojili toga.

Bog je sa svima koji mu iskreno, pravedno i sveto služe, da bi ih izbavio; i On će i vas izbaviti ako ste jedan od takvih. Setite se kako je Danilo bio izbavljen iz jame sa lavovima i ona tri mladića iz vatre. Naš slučaj nije baš tako težak kao njihov; a čak i da bude, Bog će vas izbaviti i bićete i više nego pobednici. Najveći vaš neprijatelj je u vama samima. Kleknite i zatražite pomoć i budite uvereni kad ustanete, da je Bog sa vama!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: