Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

16. Mart – Primer za druge

Posted by danck19 on 16 March 2013

“Što i naučiste, i primiste i čuste, i videste u meni, ono činite, i Bog mira biće s vama.” (Filipljanima 4:9)

Kako je lepo kada nekog čoveka, poput Pavla, drugi mogu slediti kao uzor. Neka nam Gospod pomogne da kroz Njegovu blagodat uzmemo Pavla kao primer.

Ako podpomognuti od gore, mi praktikujemo Pavlovo učenje, možemo se radovati obećanju koje je na kraju. Kakvo obećanje! Bog koji voli mir i širi ga, biće sa nama. “Mir neka bude sa vama!” evo već jedno veliko i slatko obećanje. Ali kad je sam Bog mira sa nama, to je više od toga. To je kao izvor sa Njegovom rekom, sunce sa Njegovim zracima. Ako je Bog mira sa nama, radovaćemo se ovom miru koji prevazilazi svaki um, i to baš u okolnostima u kojima je mir ugrožen. Ako se ljudi svađaju, mi trebamo donositi mir, ako je Pomiritelj sa nama.

Na putu istine se nalazi mir i ako nismo na tom putu, zalutaćemo sigurno. Biti, kao prvo, čist, potom mir graditi, to je posledica mudrosti i iskustva. Sledimo dakle trag koji je Pavle ostavio i Bog mira će biti sa nama, kao što je bio sa apostolom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: