Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

12. Mart – Otići pun radosti

Posted by danck19 on 12 March 2013

“A za Zavulona reče: Veseli se Zavulone izlaskom svojim, i Isahare šatorima svojim.” (5. Mojsijeva 33:18)

Mi možemo prisvojiti obećanja Izraelskog naroda, jer smo mi deo istinitog Izarela ako se klanjamo Bogu u duhu i ne puzdajemo se u naše telo. Zavulon je trebao da se raduje jer je sledilo da im Bog blagoslovi trud; i mi trebamo postupiti isto.

Kada krenemo na put Božija prisutnost nas prati. Da li trebamo izaći iz zemlje? On će nas pratiti na kopnu i na moru. Idemo u misiju? Gospod Isus je rekao: „Ja sam sa vama u sve dane“. Mi izlazimo svaki dan zbog naših potreba i možemo se radovati jer će On uvek biti sa nama.

Ako nas u momentu kretanja obuzme strah razmišljajući šta sve može da nam se desi, ovo obećanje će nas ohrabriti. Dok spremamo stvari za put, ukorenimo ovaj stih u naša srca, da bi ušli u voz sa pesmom na usnama. Ujedinimo se dakle sa ovim narodom čiji posao je bio da se raduje, i uoči svakog polaska hvalimo Gospoda veselim srcem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: