Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

11. Mart – Čiji je rat?

Posted by danck19 on 11 March 2013

“Znat će sve ovo mnoštvo, da Gospod ne daje pobjede mačem i kopljem, jer je rat Gospodnji. On će vas dati u naše ruke.” (1. Samuilova 17:47)

Jasno, rat je Gospodnji i mi samo trebamo biti sigurni u pobedu, i to u pobedu koja će jasno dokazati Božiju silu. Gospod je previše zaboravljen od ljudi čak i od Izaraelskog naroda; i kada se pojavi prilika da pokaže ljudima da Onaj koji je veličanstveni primarni Uzrok, može ispuniti Svoje planove bez snage čoveka, to je prilika da to prikladno iskoristimo. Čak je i Izrael previše gledao na mač i koplje. I velika je stvar da se ne nađe mač u Davidovim rukama ali ipak David zna da će Bog pobediti celu neprijateljsku vojsku. Ako se celim srcem borimo za istinu i pravednost, nemojmo očekivati da ćemo imati na našoj strani sreću ili spretnost niti bilo koje drugo uticajno sredstvo. Ako bi se borili za nas same, trebali bi da se bojimo; ali ako se borimo za slavu Gospoda našeg Isusa Hrista, ko bi mogao da nam stane na suprot? Držimo se dakle hrabro pred Filistejima. Ako je Gospod nad vojskama sa nama, ko će protiv nas?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: