Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

10. Mart – Hodaj u svetlu

Posted by danck19 on 10 March 2013

“Ja dođoh videlo na svet, da svako koji me veruje ne ostane u tami.” (Jovan 12:46)

Ovaj svet je pomračen kao noć. Gospod Isus je došao da mi ne bi više ostajali u tom mraku u kojem se ovaj svet batrga, nego kroz veru da imamo svetlo. Reč “svako” obuhvata jako puno: vas i mene.

Ako se pouzdamo u Isusa, nećemo više biti u mračnoj noćnoj senci, nego ćemo ući u toplu svetlost dana koja nikad neće nestati. Što ne bi došli na svetlo upravo sad?

Moguće da nas nekad neki oblak pokrije, ali mi ne trebamo ostati u mraku, ako se pouzdajemo u Isusa. On je došao da nam donese potpunu svetlost. Zar je On džabe došao? Ako imamo vere imamo privilegiju sunčeve svetlosti, uživajmo u njoj. Iz tame pokvarenosti, nepažnje, dvoumice, očaja, greha, užasa, Isus je došao da nas oslobodi i svako ko ga sledi će spoznati da nije uzalud sinulo Sunce Pravde, koje širi toplinu i svetlost.

Oslobodi se tvog beznadežnog stanja i nemoj više ostajati u mraku, dođi na svetlo. Gospod Isus će biti tvoja nada, tvoja radost, tvoj život, tvoje nebo. Gledaj na Njega, samo na Njega i radovaćeš se kao ptice na suncu i kao anđeli pred Njegovim Tronom.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: