Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

4. Mart – Poštuj Boga

Posted by danck19 on 4 March 2013

“one ću poštovati koji mene poštuju” (l. Samuilova 2:30)

Da li je poštovanje Boga prvenstveni cilj u mom životu i pravac našeg ponašanja? U tom slučaju, On će mene poštovati. Možda me ljudi ne poštuju određeno vreme; ali Bog će me na Svoj našin uvek poštovati. Najsigurniji dokaz da me Bog poštuje je ako sam pred ljudima prezren jer živim po Njegovoj volji.

Bog je uzeo službu sveštenstva od Elija i od njegove familije i predaka, kao i vlast države i dao je mladom Samuilu. Bog može dopustiti da zao čovek dobija čast od ljudi; ali dostojanstvo koje zadržava je da On sam da “slavu, čast i besmrtnost” onima koji kroz svetu poslušnost poštuju Njega. Šta mogu danas učiniti da poštujem Boga? Daću Slavu Bogu kroz svedočanstvo ustima i kroz praktičnu poslušnost. Proslavljaću Ga i kroz moju ličnost, kroz moje stvari, kroz predanje Njemu u specifičnoj službi. Razmišljajmo na koji Ga nacin možemo danas proslaviti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: