Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

25. Februar – Odvojen

Posted by danck19 on 25 February 2013

“A vi ćete se zvati sveštenici Gospodnji” (Isaija 61:6)

Ovo obećanje Izraelu je i za njegove duhovne potomke, to znači za sve vernike. Ako živimo na nivou naše privilegije, trebamo živeti tako jasno pred Bogom da ljudi vide da smo mi odvojeni za svetu službu i da nas nazivaju sveštenici Gospodnji. Možemo mi imati neku ili drugu vrstu zanata; ali jedina naša preokupacija treba biti da donesemo neprestanu žrtvu molitve, hvale, svedočanstva i posvećenja živome Bogu kroz Isusa Hrista.

Budući da je ovo jedini naš cilj, možemo ostaviti sa strane brige koje nam skreću pažnju, i one koji ne razumu naš veliki poziv. “a ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace.”

Napisano je: “I tuđini će stajati i pasti stada vaša, i inostranci će biti vaši orači i vinogradari.” Oni se mogu baviti politikom, finansijskim problemima, mogu razgovarati o umetnosti o nauci; ali mi ćemo gledati da ispunimo službu onih koji su kao Gospod Isus Hristos pozvani na sveto sveštenstvo.

Znajući da ovo obećanje stvara svetu dužnost, obucimo dakle svetu haljinu i služimo pred našim Gospodom sve dane našeg života.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: