Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

24. Februar – Slušaj i bićeš uslišen

Posted by danck19 on 24 February 2013

“Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.” (Jovan 15:7)

Obratimo pažnju, ako želimo da nas Gospod sluša, trebamo Mu biti poslušni. Ako nemamo uši otvorene za Njega neće ni On za nas. U toj meri u kojoj slušamo, biće nam uslišeno. To što smo čuli treba što više da ostane u nama, da radi u našoj prirodi kao sila. Trebamo da primimo istinu od Gospoda Isusa i da se pokorimo delovanju Njegovog Duha u nama; drugačije nemamo pristup prestolu blagodati.

Ako primimo reči našeg Gospoda i one ostanu u nama, kakvo divno beskrajno polje blagodati je otvoreno pred nama! Tada možemo reći naše želje u molitvi, jer smo pokorili našu volju zapovesti Gospodnjoj. Na taj način, Ilije je rukovodio ključevima neba, kako bi otvorio i zatvorio oblake. Takav čovek vredi kao hiljadu običnih hrišćana. Želimo li mi da sa poniznošću budemo posrednici Crkvi i svetu i, kao Luter, da dobijemo ono što tražimo? Za to trebamo otvoriti uvo na glas Ljubljenog, da skupljamo Njegove reči kao blago i da ih pažljivo izvršavamo. Onaj koji želi da se efikasno moli, treba biti istrajan u poslušnosti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: