Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

23. Februar – Neprestana veza

Posted by danck19 on 23 February 2013

“Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.” (Jovan 15:7)

Trebamo obavezno biti u Gospodu Isusu, da bi živeli za Njega; i trebamo ostati u Njemu, kako bi se mogli radovati ovom obećanju. Ostati u Gospodu, znači da Ga nikad ne ostavimo zbog veće ljubavi prema nečem drugom i ostati sa Njim u živoj vezi, bliskoj, dobrovoljno. Grana nije samo na drvetu, nego baš od njega prima život i rod. Bilo koji istinski vernik, ostaje zaista u Gospodu Isusu; ali ove reči imaju uzvišenije značenje, prema kojoj trebamo ciljati pre nego što dobijemo beskonačnu sile pred prestolom blagodati. Reči “šta god hoćete ištite” su za neke kao Enoh, koji je hodao 300 godina sa Bogom, za neke kao Jovan koji se odmarao na grudima Gospoda, za one čija je veza sa Njim neprekidna.

Srce treba ostati u ljubavi, duh ukorenjen u veri, nada da bude oslonjena na Reč, celo biće pripojeno uz Gospoda bez kojeg bi bilo opasno tražiti ispunjenje ovog obećanja; ona je za one čija je deviza u životu: “A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos.”

Vi koji prekidate vašu vezu sa Njim, gubite ogromnu silu! Ako želite biti snažni u vašim iskanjima, treba da Gospod ostane u vama, i vi u Njemu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: