Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

17. Februar – Bog može da vas ojača

Posted by danck19 on 17 February 2013

“…vi budite hrabri i nemojte da vam klonu ruke, jer ima plata za vaš trud.” (2 Dnevnika 15:7)

Bog je uradio velike stvari za cara Asu i njegov narod, Judu, ali je narod ipak ostao veoma slab; njihovi koraci su bili nesigurni na putevima Gospodnjim, i njihova srca se nisu pouzdavala u Boga. Njima je bilo potrebno da znaju da će Večni biti sa njima sve dok oni budu sa Njim; a ako bi oni Njega ostavili, i On bi njih ostavio. Mogli su da nauče od svog suseda Izraela, videvši tužne posledice njihove pobune i način na koji je Bog izlivao svoju blagodat čim se oni pokaju. Božiji plan je bio da ih ojača na njihovim putevima i u pobožnosti.

Tako treba da bude i sa nama. Bog je dostojan da mu služimo svom našom snagom koju imamo. On je dostojan svih naših napora. Imali bi najbolju nagradu u radu za Njegovo Ime, kad bi radili sa odlučnosti i revnošću. Naš trud u Gospodu nije uzalud, znamo to. Nećemo imati nikakvu nagradu, ako radimo olako; ali ako uložimo celo naše srce u službu za Njega, srce ce nam procvetati. Ovaj stih sam dobio jednog dana u oluji tako da sam bio primoran da ubrzam brod da bi stigao sigurno u luku, sa tovarom slavnih blagoslova.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: