Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

13. Februar – Blagoslovljen u polju

Posted by danck19 on 13 February 2013

“Blagosloven ćeš biti u polju” (5 Knjiga Mojsijeva 28:3)

Isaak je bio blagoslovljen kada je išao predveče u polje da meditira i da se moli. Koliko puta smo i mi sreli Gospoda kada smo bili sami u nekom osamljenom mestu? Koliko stvari su svedoci ovakvim mirnim trenucima? Takođe kada se Voz vraćao sa polja sa skupljenim rodom, bio je blagosloven zajedno sa njegovim slugama. Neka Bog učini da prosperiraju svi oni koji oru u srcima. Još od Adama čovek je nastavio da obrađuje zemlju; iako je posle njegovog greha prokletsvo nad zemljom, čovek može naći blagoslov u drugom Adamu.

Mi idemo u polje radi fizičkih vežbi i radujemo se, i verujemo da će Gospod blagosloviti tu vežbu, ojačavši naše zdravlje koje možemo koristiti posle na Njegovu slavu. A idemo u polje takođe da se divimo prirodi; i ne postoji ništa u proučavanju vidljivih stvari ako nisu posvećene i korišćene za Božiju slavu.

Na kraju trebamo ići u polje da sahranjujemo mrtve; potom će nas drugi odneti u polje; ali bićemo blagosloveni, i dok plačemo pored groba i ako ležimo u Njemu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: