Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

3. Februar – On dobrovoljno daje

Posted by danck19 on 3 February 2013

“Koji, dakle, svog sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako, dakle, da nam s Njim sve ne daruje?” (Rimljanima 8:32)

Ovde imamo i više od jednog obećanja, čak jedna gomila obećanja: gomila rubina, smaragda, dijamanta i jedan zlatni dragulj. Odgovor i pitanje našeg teksta uvek će biti u stanju da nas ohrabri. Šta bi mogao Bog da odbije, nakon što je dao Gospoda Isusa, Svog dragocenog sina? Ako nam je potrebno bilo šta na nebu ili na zemlji, On će nam dati; jer da je postojalo neko ograničenje u darovima Njegove ljubavi, On bi poštedeo Svoga Sina.

Šta nam je danas potrebno? Trebamo samo da tražimo. Možemo to činiti sa staranjem, ali bez pritiska da dobijemo iz Njegove ruke neki dar koji je protiv Njegove volje. On nam je dao Svojeg Sina, sa svom Njegovom slobodnom voljom. Ko bi od nas imao hrabrosti da traži čak Njegovog Sina? Bila bi prevelika hrabrost sa naše strane. Ali, On je dao Svog Jedinorodnog Sina, i zbog ove žrtve ti ne možeš, o, dušo moja, da imaš poverenje u tvog nebeskog Oca i da veruješ da će ti dati sve zajedno sa Njim? Tvoja slaba molitva ne bi imala nikakvu silu, ako se Njegova ljubav ne bi izlila iz Njegovog srca da bi te preplavila – kao jedan prepunjen potok, koji se razliva preko obale, preko svih tvojih potreba.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: