Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

1. Februar – Nikad očajan

Posted by danck19 on 1 February 2013

 “A vama, koji se bojite imena mog, granuće Sunce pravde, i zdravlje će biti na zracima Njegovim, i izlazićete i skakaćete kao teoci od jasala;”

(Malahija 4:2)

Ovo proročanstvo, ispunjeno kada je prvi put došao slavni naš Spasitelj, imaće još veće ispunjenje u Njegovom drugom dolasku; ono je istovremeno obećanje za naš svakodnevni život. Da li je tvoj put mračniji danas i noćna tama veća? Nemoj se obeshrabriti, jer se dan približava. Najhladniji i najmračniji sat je pred samu zoru. Sunce koje će svanuti nad tobom je Sunce pravde sa svim svetim zracima. Ono dolazi da te usreći sa tom svetlošću u kojoj sija Njegova pravednost i milost. Pod Njegovom svetlošću, koja daje život, ćeš naći izbavljenje. Gospod Isus je pokazatelj svetosti i ljubavi Božije. Naše izbavljenje je sigurno, jer je pravedno.
Jedina stvar koja je potrebna, je da znamo da li se bojimo Imena Gospodnjeg. Ako je tako, za nas noć neće više dugo trajati; a kad se bude pojavilo jutro, svaka bolest i svaka tuga iz naše duše će potpuno i zauvek nestati. Svetlost, toplota, radost, jasan vid, će biti naše, zajedno sa uklonjenim nevoljama i sve nemoci. Da li vam se Gospod Isus otkrio? Radujmo se ovom Suncu. Da li je On sakrio svoje lice? Čekajmo Njegovo svanjivanje. Isto kao što smo sigurni da svetli sunce na nebu, verujmo da On sija za nas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: