Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

Archive for February, 2013

28. Februar – Imanje na nebu

Posted by danck19 on 28 February 2013

“…znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima.” (Jevrejima 10.34)

Ovo je dobro. Naša suština ovde na zemlji je bez ikakvog sadržaja. Ali nam Bog obećava u domovini slave sigurne i trajne stvari, i ovo obećanje nam puni srca sigurnošću da ćemo tamo imati večno nasledstvo. Nebo je već sad naša svojina. Mi imamo ovo nasledstvo i znamo njene prve rodove. Znamo o njoj ne samo po onome što su naše uši čule, nego to svedočanstvo nosimo u nama.

Misao na stvari sa one strane bi trebalo da nas teše zbog sadašnjih gubitaka. Možemo izgubiti pare za svakodnevnu kupovinu, ali imanje ostaje netaknuto, zato što naš Spasitelj živi i neće nas ostaviti u nemaštini. Imamo gore bolju domovinu, trajne stvari, bolje obećanje, i sve nam dolazi od boljeg zaveta. Zato blagosiljajmo Gospoda uvek i hvalimo Njegovo ime dan za danom.

Advertisements

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

27. Februar – Nepokolebljivo poverenje

Posted by danck19 on 27 February 2013

“Ne boji se zlog glasa; srce je njegovo stalno, uzda se u Gospoda.” (Psalam 112:7)

Čekanje je ponekad užasno. Ne imati vesti o našim bližnjima je za nas razlog za zabrinutost i ne možemo biti uvereni da ako nemamo vesti o njima sve je u redu. Jedini lek za ovu tugu je vera. Kroz Njegovog Duha, Gospod daje našem srcu svetu vedrinu koja prevazilazi svaki stah za budućnost kao i za sadašnjost.

Pažljivo tražimo ovu sigurnost u srcu, za koju govori Psalam. Ovde se ne radi o veri u neko Gospodnje obećanje, nego o tom stanju naše duše koja stavlja nepokolebljivo poverenje u našeg Boga, sa čvrstom verom da On neće raditi na škodan način. Sa ovim uverenjem mirno možemo dočekati razne događaje u našem životu. Koliko god da su nepoznate okolnosti u našem zivotu, Bog od nepoznatog je isti i od poznatog. Budimo odlučni da se pouzdamo u Njega, šta god da se desi. Zato se nećemo bojati, čak i ako nas u sred noći probude da nam isporuče telegram. Bog je živ, čega de se boje Njegova deca?

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

26. Februar – Istina stoji tvrdo doveka

Posted by danck19 on 26 February 2013

“Istinita usta stoje tvrdo doveka, a jezik lažljivi za čas.” (Priče Solomunove 12:19)

Istina se testira, pati ali uvek pobedi. Dakle ako sam rekao istinu i patim zbog toga, trebam samo ostati miran. I ako verujem u Božansku istinu i trudim se da je svedočim čak i kad naiđem na otpor, ne trebam se bojati, jer na kraju istina pobeđuje.

Uspeh kroz laz je kratkotrajan. Laž je kao tikva, prazna bundeva, koja raste i za čas nestane; koliko je velik njen rast, toliko je vidljivije njeno raspadanje. Koliko je časno za besmrtnu dušu da kaže i da brani tu istinu koje se ne može promenuti, ovo večno i nepokolebljivo evanđelje, nepromenljivog Boga. Jedna stara izreka govori da onaj koji kaže istinu, čini da đavo crveni. Zaista, onaj koji kaže istinu Bogu, osramotiće sve đavole u paklu, i uplašiće sve zmijine potomke koji sada olako uzimaju laž.

Dakle, pazi, srce moje, i u svim okolnostima budi na strani istine, u najmanjim i najvećim stvarima, ali budi pogotovo uvek na strani Onoga koji je u svet doneo “blagodat i istinu”.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

25. Februar – Odvojen

Posted by danck19 on 25 February 2013

“A vi ćete se zvati sveštenici Gospodnji” (Isaija 61:6)

Ovo obećanje Izraelu je i za njegove duhovne potomke, to znači za sve vernike. Ako živimo na nivou naše privilegije, trebamo živeti tako jasno pred Bogom da ljudi vide da smo mi odvojeni za svetu službu i da nas nazivaju sveštenici Gospodnji. Možemo mi imati neku ili drugu vrstu zanata; ali jedina naša preokupacija treba biti da donesemo neprestanu žrtvu molitve, hvale, svedočanstva i posvećenja živome Bogu kroz Isusa Hrista.

Budući da je ovo jedini naš cilj, možemo ostaviti sa strane brige koje nam skreću pažnju, i one koji ne razumu naš veliki poziv. “a ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace.”

Napisano je: “I tuđini će stajati i pasti stada vaša, i inostranci će biti vaši orači i vinogradari.” Oni se mogu baviti politikom, finansijskim problemima, mogu razgovarati o umetnosti o nauci; ali mi ćemo gledati da ispunimo službu onih koji su kao Gospod Isus Hristos pozvani na sveto sveštenstvo.

Znajući da ovo obećanje stvara svetu dužnost, obucimo dakle svetu haljinu i služimo pred našim Gospodom sve dane našeg života.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

24. Februar – Slušaj i bićeš uslišen

Posted by danck19 on 24 February 2013

“Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.” (Jovan 15:7)

Obratimo pažnju, ako želimo da nas Gospod sluša, trebamo Mu biti poslušni. Ako nemamo uši otvorene za Njega neće ni On za nas. U toj meri u kojoj slušamo, biće nam uslišeno. To što smo čuli treba što više da ostane u nama, da radi u našoj prirodi kao sila. Trebamo da primimo istinu od Gospoda Isusa i da se pokorimo delovanju Njegovog Duha u nama; drugačije nemamo pristup prestolu blagodati.

Ako primimo reči našeg Gospoda i one ostanu u nama, kakvo divno beskrajno polje blagodati je otvoreno pred nama! Tada možemo reći naše želje u molitvi, jer smo pokorili našu volju zapovesti Gospodnjoj. Na taj način, Ilije je rukovodio ključevima neba, kako bi otvorio i zatvorio oblake. Takav čovek vredi kao hiljadu običnih hrišćana. Želimo li mi da sa poniznošću budemo posrednici Crkvi i svetu i, kao Luter, da dobijemo ono što tražimo? Za to trebamo otvoriti uvo na glas Ljubljenog, da skupljamo Njegove reči kao blago i da ih pažljivo izvršavamo. Onaj koji želi da se efikasno moli, treba biti istrajan u poslušnosti.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

23. Februar – Neprestana veza

Posted by danck19 on 23 February 2013

“Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.” (Jovan 15:7)

Trebamo obavezno biti u Gospodu Isusu, da bi živeli za Njega; i trebamo ostati u Njemu, kako bi se mogli radovati ovom obećanju. Ostati u Gospodu, znači da Ga nikad ne ostavimo zbog veće ljubavi prema nečem drugom i ostati sa Njim u živoj vezi, bliskoj, dobrovoljno. Grana nije samo na drvetu, nego baš od njega prima život i rod. Bilo koji istinski vernik, ostaje zaista u Gospodu Isusu; ali ove reči imaju uzvišenije značenje, prema kojoj trebamo ciljati pre nego što dobijemo beskonačnu sile pred prestolom blagodati. Reči “šta god hoćete ištite” su za neke kao Enoh, koji je hodao 300 godina sa Bogom, za neke kao Jovan koji se odmarao na grudima Gospoda, za one čija je veza sa Njim neprekidna.

Srce treba ostati u ljubavi, duh ukorenjen u veri, nada da bude oslonjena na Reč, celo biće pripojeno uz Gospoda bez kojeg bi bilo opasno tražiti ispunjenje ovog obećanja; ona je za one čija je deviza u životu: “A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos.”

Vi koji prekidate vašu vezu sa Njim, gubite ogromnu silu! Ako želite biti snažni u vašim iskanjima, treba da Gospod ostane u vama, i vi u Njemu.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

22. Februar – Izbavljenje iz prošlosti stvara veru

Posted by danck19 on 22 February 2013

“Još reče David: Gospod koji me je sačuvao od lava i medveda, On će me sačuvati i od ovog Filistejina.” (l. Samuilova 17:37)

Ove reči nisu obećanje ako ih samo ovako uzmemo, ali jesu kroz razumevanje njihovog značenja, jer je David ove reči izgovorio a Bog ih je potvrdio, ispunivši ih. David se oslanja na događaje iz prošlosti, da bi tražio pomoć u trenutnoj opasnosti koja je pred njim. U Gospodu Isusu, sva obećanja su da i Amin, da bi Bog bio proslavljen kroz nas. On radi sa Njegovim vernim narodom, kao pre.

Da se dakle zajedno podsetimo Njegovih ranijih dela za nas. Nekada se nismo nadali da ćemo se izvući iz određene situacije; ali On nas je izbavio. Zar nas neće On izbaviti i drugi put? Sigurno će to uraditi opet. I kao David koji je trčao na neprijatelja, tako ćemo i mi.

Gospod je bio i biće sa nama, jer je rekao: “neću odstupiti od tebe niti ću te ostaviti.” Zbog čega da se bojimo? Zar je prošlost bila samo san? Razmisli o lavu i medvedu. Ko je ovaj Filistejin? Sada nije više reč o lavu ili medvedu; ali Bog je isti i Njegova slava treba da se pokaže u ovoj situaciji. On nas nije izbavio od zveri da bi postali plen jednom džinu. Budimo dakle hrabri!

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

21. Februar – Blagoslovi neprimetne

Posted by danck19 on 21 February 2013

„Blagosilja one koji se boje Gospoda, male i velike.” (Psalam 115:13)

Evo reč ohrabrenja onima koji su u poniznom stanju i prolaze kroz poteškoće. Naš Bog gleda sa dobrotom one koji imaju male prihode, koji nemaju veliki uticaj i nemaju neki poseban talenat. On vodi brigu o najmanjem Njegovom stvorenju, i o vrapcima. Nista nije premalo za Njega, On koristi beznačajne, u našim očima, da bi ostvario Njegov plan. Dakle najslabiji od nas neka traži Njegov blagoslov i videće kako se njegovo stanje, koliko god neznačajno bilo, puni svetlošću i radošću.

Među one koji se boje Gospoda su i mali i veliki; neki su jos deca, drugi veliki, ali svi su blagosloveni. Mala vera je blagoslovena; još neodlučna nada je blagoslovena, svaka blagodat dana kroz Duha Svetog, nosi u sebi blagoslov. Šta više, Gospod Isus je iskupio i one koji su mali u očima ovog sveta i one velike Njegovom dragocenom krvlju, i On je rekao da će čuvati i jaganjce i ovce. Ni jedna mama ne omalovažava svoje dete zbog toga što je malo; naprotiv, koliko je dete slabije i nespretno, toliko više dobija pažnju.

Ako postoji klasifikacija kod Boga, onda On klasira ljude od “malih ka velikim”, a ne od “velikih ka malim”.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

20. Februar – Kontinualno vodstvo

Posted by danck19 on 20 February 2013

“Jer će te Gospod voditi vazda” (Isaija 58:11)

Šta te brine? Izgubio si svoj put? Zalutao si u tamnoj šumi, ne možeš da nađeš izlaz? Stani i pogledaj izbavljenje tvog Boga; On poznaje put i vodi će te ako Ga prizoveš.

Svaki dan donosi sa sobom svoje nedoumice. Kako je utešno tada, da osećaš neprestano Njegovo vodstvo. Ako sami izaberemo put kojim da idemo, odbacujemo Božije uputstvo; ali ako se odričemo naše sopstvene volje, On će voditi svaki naš korak na našim putevima, svakog časa našeg dana, svaki dan u godini, svake godine našeg života. Samo da se želimo prepustiti tom vođstvu i bićemo vođeni; ako želimo da poverimo Njemu naš put, On će nas voditi na takav način da nikad ne zalutamo.

Ali obratimo pažnju za koga je ovo obećanje. Pogledaj jedan stih ranije. “I ako otvoriš dušu svoju gladnome.” Trebamo imati milosti za druge, i da im damo ne samo ono što bi mi inače bacili, par suvih kora hleba, nego ono što bi sami želili da primimo. Ako pokažemo nežnost našem bližnjem kad se nalazi u nevoljama, onda će se Bog brinuti za naše sopstvene potrebe i biće neprestano naš Vođa. Gospod Isus će biti nas Vođa, ne onima koji su škrti i onima koji stavljaju terete na siromašne, nego milostivnima i dobrima. Takvi putnici neće nikad zalutati.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

19. Februar – Granica u kušanju

Posted by danck19 on 19 February 2013

Mučio sam te, neću te više mučiti. ” (Naum 1:12)

U kušnji postoji granica. Bog dopusti kušanje i On je uklanja. Možda uzdišete govoreći: “kad će kraj?” Podsetite se da će se vaše nevolje završiti zajedno sa ovim životom ovde na zemlji, i to sigurno i zauvek. Podsetite se dakle da prihvatite sa strpljenjem volju Božiju.

Otac naš nebeski će zaustaviti prut, kada Njegov cilj bude podpuno ispunjen. Kada On bude pobedio našu ludost, nećemo više dobijati udarce. Ili ako nam je nevolja poslata za naše kušanje, kako bi naša pokornost proslavila Boga, nevolja će prestati čim bude On proslavljen našim svedočanstvom. Dakle nemojmo želeti da prestane kušanje, pre nego što On bude podpuno proslavljen i dok On nije dobio plod našeg stradanja. Možda će baš danas biti mir. Ko zna hoćeli ovi veliki talasi napraviti mesta mirnom moru, iznad čijih će se mirnih talasa ptice nebeske odmarati? Tek nakon dobro izrešetanog klasa se mogu pokupiti čista zrna. Možda ćemo posle nevolja biti isto tako srećni koliko smo bili nesrećni u nevolji. Onaj koji šalje oblake može isto tako da ih i rastera. Budimo dakle hrabri i unapred uskliknimo veselo: “Aleluja”.

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »