Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

Archive for January, 2013

Sve ili nista

Posted by danck19 on 31 January 2013

Propoved Vladimira Pustana sa srpskim prevodom.

Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

31. Januar –Bog te uvek sluša

Posted by danck19 on 31 January 2013

“Uslišiće me Bog moj. (Mihej 7:7)

Prijatelji nas mogu izneveriti, ali Gospod neće nikad ostaviti iskrenu dušu; naprotiv, On će slušati njene želje. Prorok nam kaže: ”nemoj nikad verovati najbližem prijatelju i ne otvaraj usta svoja pred onim koji se odmara na tvojim grudima.”

Neprijatelji čoveka su njegovi ukućani. Žalosno je; ali čak i ako smo u takvoj situaciji, naš nebeski Prijatelj nam ostaje veran i možemo mu reći sve naše poteškoće. Naša mudrost je da se usmerimo ka Bogu, a ne da se svađamo sa ljudima. Ako naši bližnji ne uzimaju za ozbilno naš poziv, očekujmo od Boga našeg spasenja, da nas sasluša. On će nas saslušati utoliko više koliko ćemo mi susretati loše stvari, i uskoro ćemo moći da vičemo: ”Nemoj se radovati, neprijatelju moj, zbog mojih nevolja.”

Zbog toga što je Bog živi Bog, On nas može saslušati; zato što je Bog ljubavi, On želi da nas sasluša; zato što je On Bog zaveta, On primorava sebe da nas sasluša. Ako bi svako od nas mogao da Ga nazove “moj Bog”, možemo sa podpunom sigurnošću da dodamo: “moj Bog će me saslušati”. Dakle dođi ti, čije srce jos krvari danas, kaži tvoj bol večnome Bogu, siguran da te On sluša. Kleknimo svi pred Njim, ponavljajući iz dubine nešeg srca: “moj Bog će me saslušati”. (Božija obećanja – C. H. Spurgeon.)

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

30. Januar-Nebeska zaštita

Posted by danck19 on 30 January 2013

“I evo, ja sam s tobom, i čuvaću te kuda god pođeš, i dovešću te natrag u ovu zemlju, jer te neću ostaviti dokle god ne učinim šta ti rekoh.” (1. Mojsijeva 28:15)

Krenućemo na put i za to nam je potrebna posebna blagodat? Evo jedno vrlo dragoceno obećanje: u trenutnoj situaciji Bog daje Svoju zaštitu. Na svakom mestu nam je potrebna Božija zaštita, i imaćemo je ako smo vođeni osećajem dužnosti a ne samo našom maštom. Zašto bi gledali naš odlazak, negde drugde, kao tužnu obavezu, ako je volja Božija ta koja nas poziva tamo? U svim državama, vernik je stranac i putnik, i u svim zemljama Gospod je njegov zaklon, kao što je bio za sve svete u sva vremena. Može nam biti uskraćena pomoć od naših zemaljskih vođa, ali kada Bog kaže: “čuvaću te”, nemamo razlog da se bojimo od bilo kakvih opasnosti. Ovo je najsigurnija pratnja za jednog putnika.

Do tada Jakov nije ostavljao porodičnu kuću. On nije imao onaj avanturistički duh kao njegov brat, on je ostao mamino razmaženo dete. Kada je trebao da ode u inostranstvo, Bog ga je pratio. On je imao mali prtljag i ni jedan čovek ga nije pratio; ali ni jedan car nije nikad imao takvu plemenitu zaštitu. Čak i dok je spavao u polju, anđeli su ga nadgledali i Gospod Bog mu je govorio. Ako nam Bog kaže da krenemo, kažimo sa Gospodom Isusom: “Ustanite, hajdemo odavde!” (Božija obećanja – C. H. Spurgeon.)

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

29. Januar – Poslušnost donosi blagoslov

Posted by danck19 on 29 January 2013

“Čuvaj i slušaj sve ove reči koje ti ja zapovedam, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe doveka kad činiš šta je dobro i pravo pred Gospodom Bogom tvojim.” (5. Mojsijeva 12:28)

Iako se spasenje ne dobija kroz ispunjenje zakona, ipak obećani blagoslovi su darovani Božijem vernom sluzi koji je poslušan. Prokletstva su se zarvršila kada je On bio učinjen prokletstvom zbog nas, i nijedan blagoslov nije nam uskraćen tada.

Trebamo tražiti volju Božiju, obrativši pažnju ne samo ne određene delove Njegove Reči, nego na celokupnu Njegovu Reč. Ne možemo birati Njegovu Reč, nego treba da držimo sve što je napisano. Ovo je Očev put blagoslova za Njegovu decu. Gospodnji blagoslov je nad izabranicima Njegovim do trećeg, četvrtog kolena. Ako oni hodaju pravedno pred Njim, On će učiniti da svi znaju da su oni od Boga blagoslovljeno seme. 

Nećemo naći nikakav blagoslov u svetskom podeljenom životu. Putevi koje ovaj svet voli, i koji nisu sveti ne mogu nam doneti ništa dobro, kada idemo pred Bogom. Ako nas integritet ne čini uspešnim, neće ni prevarljivost. Ove stvari koje su Božije zadovoljstvo, treba i nas da zadovoljavaju. (Božija obećanja – C. H. Spurgeon.)

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

28. Januar -Suze će prestati

Posted by danck19 on 28 January 2013

“I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih.” (Otkrivenje 21:4)

Ako smo istiniti vernici, videćemo ispunjenje ovog obećanja. Bol će prestati, suze će biti obrisane. Ovaj svet je dolina plača, ali proćiće. Kao što nam je prorečeno ovde, uskoro će se pojaviti novo nebo i nova zemlja; i onda nećemo više plakati zbog naših padova i tužnih posledica. Svadba Jagnjeta će biti vreme radosti bez kraja i suzama tamo neće biti mesta. Dalje, rečeno nam je da će sam Bog biti tamo i bol i jaukanje će pobeći bez povratka.

 

Kakvo stanje će biti za nas kad ne bude bilo ni tuge, ni plača, ni nevolje? Biće slava veća od bilo čega što možemo zamisliti? Vi, oči koje kroz plač čitate, zaustavite se, jer uskoro nećete više znati šta su suze. Niko ne zna da briše suze kao što Bog ljubavi briše, ali gle, On već počinje da radi to. “Večerom dolazi plač, a jutrom radost.” Dođi, Gospode, nemoj kasniti, jer sada svi Tvoji trebaju još da plaču! (Božija obećanja – C. H. Spurgeon.)

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

27 Januara – Pokajanje je dragoceno

Posted by danck19 on 27 January 2013

“I onde ćete se opomenuti puteva svojih i svih dela svojih, kojima se oskvrniste, i sami ćete sebi biti mrski za sva zla svoja koja činiste.” (Jezekilj 20:43)

Kada nas je Gospod primio i dao nam mir i sigurnost, On nas je isto doveo pokajanju od svake krivice našeg lošeg ponašanja prema Njemu. Toliko je dragoceno pokajanje, da je možemo uporeditii sa jednim dijamantom sa najlepšim odsijajima, i ono je istaknuto kao jedno od naj svetijih posledica spasenja. Onaj koji prima pokajanje je isti Onaj koji i to stvara u nama. Ovo pokajanje koje je Njegovo delo, nema ukus “gorkih trava” nego ukus “medenih kolača” sa kojim On hrani Negov narod. Spoznaja oproštenja kroz prolivenu krv i nezasluženu blagodat je najbolja spoznaja koja topi čak i srce od kamena. 

Da li imamo kameno srce? Razmišljajmo o zavetu ljubavi i doćićemo do toga da ostavimo greh, da ga mrzimo, čak šta više još, doćićemo do stanja da mrzimo sebe zbog toga što smo grešili protiv jedne takve ljubavi. Dođimo Bogu sa pokajanjem i tražimo da nam pomogne da se setimo i da se pokajemo od svih naših greha. Onda bi mogli da se radujemo svetoj tuzi (zbog greha). Kakvo olakšanje bi onda bilo prolivanje suza! Gospode, udari stenu ili joj progovori, da moze da izađe voda iz nje! (Božija obećanja – C. H. Spurgeon.)

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

26. Januar – Temelj straha Božijeg

Posted by danck19 on 26 January 2013

“Jer nema čini na Jakova ni vračanja na Izrailja; u ovo doba govoriće se o Jakovu i o Izrailju, što je učinio Bog.” (4. Mojsijeva 23:23)

Gle kako Bog uništava iz korena dečije strahove i sujeverje! Čak i ako ima i najmajie istine u sili vračara, narod Božiji ne može biti dotaknut njime. One koje Bog blagoslovi, đavo ih ne može prokljinjati.

 Ljudi bez straha Božijeg mogu – kao Valaam – da planiraju uništenje izabranog naroda, ali ne uspeva im. Barut iz njihove puške je vlažan, i oštrice mača su tupe. Oni se međusobno skupljaju ali Bog nije sa njima, tako da planiraju džabe. A mi ostajemo mirni dok oni spremaju njihove mreže, i sigurni smo da nećemo biti uhvaćeni tim mrežama. Oni mogu zazivati Veelzevula u pomoć, sa njihovim đavolskim trikovima, kroz njihove čarolije će sami sebe prevariti. A mi u našim srcima, znamo koliko blagoslova imamo znajući da je Bog sa nama! Da se ne bojimo lukavstva koja su protiv nas, jer nemaju nikakvu silu protiv onih koji imaju Boga kao oslonac, i šta mogu da kažu? “Gospod je videlo moje i spasenje moje; koga da se bojim? Gospod je krepost života mog; koga da se strašim?” (Božija obećanja – C. H. Spurgeon.)

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

25. Januar – On sluša iskreno kajanje

Posted by danck19 on 25 January 2013

“Bejah zgrešio, i šta je pravo izvrnuo, ali mi ne pomože. On izbavi dušu moju da ne otide u jamu, i život moj da gleda svetlost.” (Jov 33.27-28)

Evo jedne istinite reči, izgovorena iz iskustva Božijeg čoveka, koja se može uzeti kao obećanje.

Ono što je Bog uradio i što još uvek radi, nastaviće da radi dok traje ovaj svet. On će primiti sve one koje dolaze k Njemu sa iskrenim kajanjem od greha; Njegove oči neprestano traže da otkriju one koji nemaju mira zbog svojih greha.

Zar ne možemo i mi koristiti isti rečnik? Zar nismo i mi lično zgrešili, toliko da možemo da kažemo “Bejah zgrešio”? Zgrešili smo našom voljom, pokvarivši sve što je bilo pravo? Da li sam shvatio da nema nikakav dobitak u mom grehu, nego večno pogiblje? Onda idimo kod Boga sa iskrenim kajanjem. On ne traži više. Mi ne možemo uraditi manje. Pokajmo se, oslonivši se na ovo obećanje, u Ime Gospoda Isusa. On će izbaviti dušu moju iz jame i daće nam život i svetlost. Zbog čega da se obeshrabrimo? Zašto da se dvoumimo? Bog ne omalovažava ponizne duše. Onom koji je kriv može biti oprošteno. Onaj koji zaslužuje osudu, može dobiti potpuno oproštenje.(Božija obećanja – C. H. Spurgeon.)

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

24. Januar – Čuvar naših koraka

Posted by danck19 on 24 January 2013

“Korake svojih pobožnih čuva on dobro.” (1 Samuelova 2:9)

Put je klizav i noge su slabe, ali Gospod će ih ojačati. Ako se mi, Njegovi voljeni, predamo Njemu, kroz samo jedan čin poslušnosti i vere, On će biti naš čuvar. Ne samo da je “Anđelima svojim naredio da nas čuvaju, da nam noge ne zapnu o kamen.”, nego sam On čuva naše korake. On će čuvati naše korake od svakog pada, tako da naša haljina ostane bez mrlje i bez greha, i da se našoj duši nešto ne desi, da ne damo razlog našem neprijatelju da priča loše o nama.

On će čuvati naše korake da ne lutaju i čuvaće ih da ne idu putem lutanja, putem ludosti, ili šorokim putem, navikom ovoga sveta.

On će ih čuvati od udaranja i oticanja zbog toplote i dužine puta.

On će čuvati naše korake od rana: obuća će nam biti od gvožđa i mesinga, da čak i ako zgazimo na oštricu mača ili na zmijske glave, nećemo patiti.

Konačno, On će nam izbaviti noge iz zamke i nećemo ostati zarobljeni mamcima i zamkama koje će nam pružiti prevarljive neprijateljske sile. Sa takvim obećanjem, moći ćemo da napredujemo, i da uopšte ne odustajemo, da trčimo i da se ne umaramo. Onaj koji te čuva je veran, On će te izbaviti od svakog zla. (Božija obećanja – C. H. Spurgeon.)

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »

23. Januar – Kompletna žrtva

Posted by danck19 on 23 January 2013

“I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi paljenici, i primiće mu se, i očistiće ga od greha.” (3. Mojsijeva 1:4)

Kada je neko donosio životinju za žrtvu paljenicu i stavio ruku na glavu životinje, žrtva je bila prihvaćena. I kada mi budemo stavili ruku naše vere na Hrista, naša žrtva će biti prihvaćena umesto nas. Ako je Bog prihvatao jednu običnu životinju kao iskupljenje za greh, koliko više će prihvatiti Isusa kao prikladniju, kompletniju i potpuno dovoljnu svetu i besplatnu žrtvu. “Jer ako krv junčija i jarčija, čistila opoganjene, a kamoli neće krv Hrista… očistiti savest našu od mrtvih dela, da služimo Bogu Živom i Istinitom.” Razgovarajte, ako želite, o pomirenju kroz krv: mi u nju stavljavmo svu našu nadu, radost, slavu i sve.

Mi da se približimo do same Njegove žrtve, primivši je u celini, da bi dobili kompletno očišćenje. Mi koji smo već primili to, da ponavljamo to. Vi koji još niste to uradili, ispružite ruku sa verom bez oklevanja. Potpuno se oslanjajte na Njega. Vi ste “pomireni sa Bogom.” Vaši gresi su izbrisani; vi ste Božiji. (Božija obećanja – C. H. Spurgeon.)

Posted in Božija obećanja – C. H. Spurgeon | Leave a Comment »