Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

Archive for March 22nd, 2012

Hriscanstvo Isusa Hrista

Posted by danck19 on 22 March 2012

Advertisements

Posted in Video | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Ja sam prihvacen

Posted by danck19 on 22 March 2012

– Ja sam dete Bozije. ( Ev. po Jovanu 1:12)
– Ja sam Hristov prijatelj. (Ev. po Jovanu 15:15)
– Ja sam ujedinjen sa Gospodom i ja sam jedan duh sa Njim. (1 Korincanima 6:17)
– Ja sam ud na Hristovom telu. (1Korincanima 12:27; Efescima 5:30)
– Ja sam svetac. (Efescima 1:1; 1 Korincanima 1:2)
– Ja sam usvojen kao dete Bozije. (Efescima 1:5)
– Ja imam direktan pristup Bogu kroz Duha Svetoga. (Efescima 2:18)
– Ja sam otkupljen i oprosteni su mi svi gresi. (Kolosanima 1:14)
– Ja sam potpun u Hristu. (Kolosanima 2:10)
– Ja sam sin Boziji; Bog je moj Otac, duhovno. (Rimljanima 8:14,15; Galatima 3:26)
– Ja sam sin Boziji, i jedno u Hristu. (Galatima 3:26,28)
– Ja sam sugradjanin sa ostatkom Bozije porodice. (Efescima 2:19)
– Ja sam izabran od Boga, svet, i vrlo voljen. (Kolosanima 3:12; 1Solunjanima 1:4)
– Ja sam sin svetla, a ne tame. (1 Solunjanima 5:5)
– Ja sam clan rase izabranih, kraljevsko svestenstvo, sveti narod narod Bozijeg imetka. (1Petar 2:11)
– Ja sam dete Bozije, i ja cu se pojaviti sa Hristom kada se On vrati. (1 Jovan 3:1,2)
– Ja sam rodjen od Boga, i Zli -djavo- ne moze da me se dotakne. (1 Jovan 5:18).

Posted in Tekst | Tagged: , | Leave a Comment »