Hrišćanin

Isus Hristos

 • Stih:

  Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

  Evanđelje po Jovanu 3:16

 • Pogledajte!

  Site Bozija Rec
 • Video Propovedi

Archive for March, 2012

Party…

Posted by danck19 on 24 March 2012

Pitanje o kojoj razmisljas ili treba da razmisljas. Klikni!

Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

Isus je pred vratima

Posted by danck19 on 24 March 2012

Posted in Video | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

Sila Svetoga Duha je neophodna – Paul Washer

Posted by danck19 on 24 March 2012

Posted in Video | Tagged: , | Leave a Comment »

Hriscanstvo Isusa Hrista

Posted by danck19 on 22 March 2012

Posted in Video | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

Ja sam prihvacen

Posted by danck19 on 22 March 2012

– Ja sam dete Bozije. ( Ev. po Jovanu 1:12)
– Ja sam Hristov prijatelj. (Ev. po Jovanu 15:15)
– Ja sam ujedinjen sa Gospodom i ja sam jedan duh sa Njim. (1 Korincanima 6:17)
– Ja sam ud na Hristovom telu. (1Korincanima 12:27; Efescima 5:30)
– Ja sam svetac. (Efescima 1:1; 1 Korincanima 1:2)
– Ja sam usvojen kao dete Bozije. (Efescima 1:5)
– Ja imam direktan pristup Bogu kroz Duha Svetoga. (Efescima 2:18)
– Ja sam otkupljen i oprosteni su mi svi gresi. (Kolosanima 1:14)
– Ja sam potpun u Hristu. (Kolosanima 2:10)
– Ja sam sin Boziji; Bog je moj Otac, duhovno. (Rimljanima 8:14,15; Galatima 3:26)
– Ja sam sin Boziji, i jedno u Hristu. (Galatima 3:26,28)
– Ja sam sugradjanin sa ostatkom Bozije porodice. (Efescima 2:19)
– Ja sam izabran od Boga, svet, i vrlo voljen. (Kolosanima 3:12; 1Solunjanima 1:4)
– Ja sam sin svetla, a ne tame. (1 Solunjanima 5:5)
– Ja sam clan rase izabranih, kraljevsko svestenstvo, sveti narod narod Bozijeg imetka. (1Petar 2:11)
– Ja sam dete Bozije, i ja cu se pojaviti sa Hristom kada se On vrati. (1 Jovan 3:1,2)
– Ja sam rodjen od Boga, i Zli -djavo- ne moze da me se dotakne. (1 Jovan 5:18).

Posted in Tekst | Tagged: , | Leave a Comment »

Ti kažeš… On kaže…

Posted by danck19 on 12 March 2012

 • Ti kažeš: “Nemoguće je” On kaže: “Šta je u ljudi nemoguće u Boga je moguće.” Luka 18:27
 • Ti kažeš:”Iscrpljen sam” On kaže: “Ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se.”  Isaija 40:31
 • Ti kažeš: “Niko me ne voli”. On kaže: “Ljubim te ljubavlju večnom” Jeremija 31:3
 • Ti kažeš: “Ne mogu da izdržim”. On kaže: “Dosta ti je moja blagodat” 2 Korinćanima 12:9.
 • Ti kažeš: “Ne znam šta da radim.” On kaže: “Na svim putevima svojim imaj Ga na umu, i On će upravljati staze tvoje.” Priče Solomunove 3:6
 • Ti kažeš: “Ne mogu.” On kaže: “Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje.” Filibljanima 4:13
 • Ti kažeš: “Nevredi.” On kaže: “A dobro činiti da nam se ne dosadi” Galaćanima 6:9
 • Ti kažeš: “Bojim se.” On kaže: “Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote.” 2 Timotiju 1:7
 • Ti kažeš: “Nemam dovoljno vere” On kaže: “Tako, dakle, vera biva od propovedanja, a propovedanje rečju Božijom.” Rimljanima 10:17
 • Ti kažeš: “Ne mogu rešiti ovaj problem” On kaže: “Stavi na Gospoda breme svoje, i On će te potkrepiti.” Psalam 55:22
 • Ti kažeš: “Ja sam sam” On kaze: “Neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti” Jevrejima 13:5

Posted in Tekst | Tagged: , , | Leave a Comment »